Subscriptions NL : hier kun je je abonneren op de Diversity producten.

subscriptions nl
Diversity Video is expert in diversiteit & inclusie in organisaties. Trainingen, advies, projecten, boeken, materialen: we hebben er 20+ jaar ervaring in die u hier terugvindt in 3 video's en het 1e online spel:
- Video Diversiteit in Teams
- Video Diversiteitscompetentie
- Video Diversiteit Managen
-
Kaartspel Listen & Learn Diversity Flash Cards

Video: Diversiteit in Teams

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat Diversiteit in Teams een bepaalde dynamiek met zich meebrengt. Wie deze dynamiek onderkent en begrijpt, kan die (positief) beïnvloeden en zijn handelingsvaardigheden verbeteren. De video bevat oefeningen voor de vertaling naar het dagelijks werk.
Diversiteit in Teams biedt veel keus en flexibiliteit voor elke trainer, op een solide basis! U kunt deze video gebruiken in combinatie met De Champagne Pool maar ook in combinatie met uw eigen materialen. De video is er in 3 talen (DE, EN, NL), te vinden op de betreffende videopagina. U kunt dus altijd kiezen in welke taal u wilt werken. De video duurt - zonder oefeningen - circa 9 minuten.

subscriptions nl

Twee lidmaatschappen voor Diversiteit in Teams:

Individual Trainer Subscription  € 199,- ex. BTW per jaar
Organisational Trainers Subs. (max 10) € 499,- ex. BTW per jaar

Individual Trainer Subscription: gebruik de online video voor de trainingen, workshops of presentaties die je voor je klanten geeft.

Organisational Trainers Subscription: een opleidingseenheid of diversiteit & inclusie team binnen eenzelfde organisatie (max 10 trainers) gebruiken de online video voor workshops en presentaties.

submit button
Bekijk hieronder een korte (Nederlandstalige) introductie op de video Diversiteit in Teams.

Video: Diversiteitscompetentie

Wat is dat nou precies, diversiteitscompetentie? En waarom is het nuttig? Deze video maakt duidelijk waar het om gaat en hoe je dankzij diversiteitscompetentie je werk beter doet. Bovendien geeft de video veel aanknopingspunten om je eigen diversiteitscompetentie verder te ontwikkelen.
Je kunt de video Diversiteitscompetentie gebruiken in combinatie met het Makeda spel maar ook met je eigen materialen. Bovendien kun je werken met slechts een of twee van de tien hoofdstukken van de video en/of met de (5) oefeningen die je binnen de video zelf vindt. De video is drietalig (DE, EN, NL); aan het begin van elk (sub)hoofdstuk kun je eenvoudig de door jou gewenste taal kiezen. Veel keus en flexibiliteit dus, met wetenschappelijke onderbouwing!

Vlag NL Twee lidmaatschappen voor Diversiteitscompetentie:

Individual Trainer Subscription  € 199,- ex. BTW per jaar
Organisational Trainers Subs. (max 10) € 499,- ex. BTW per jaar

Individual Trainer Subscription: gebruik de interactieve online video voor de trainingen, workshops of presentaties die je voor je klanten geeft.

Organisational Trainers Subscription: een opleidingseenheid of diversiteit & inclusie team binnen eenzelfde organisatie (max 10 trainers) gebruiken de interactieve online video voor workshops en presentaties.

submit button

Bekijk hieronder een korte (Engelstalige) introductie op de video Diversiteitscompetentie

Video: Diversiteit Managen

Diversiteit managen is een uitgebreide video met maar liefst 13 onderdelen over alles wat er komt kijken bij het succesvol managen van diversiteit. Hoe geef je leiding aan diversiteitsdynamiek, hoe benut je verschillende talenten en handel je gericht op de voordelen die diversiteit de organisatie te bieden heeft? Welke reactiemogelijkheden zijn er voor leidinggevenden en wat is het effect daarvan. Inclusief handvatten voor dilemma’s die managers tegenkomen. Allemaal met als doel goed te worden in diversiteit en inclusie, ook op leidinggevenden niveau!
Diversiteit managen gaat over de reactiemogelijkheden van leidinggevenden op verschillen en laat zien wat het effect daarvan is. Allemaal met als doel goed te worden in diversiteit en inclusie, ook op leidinggevenden niveau! Met 13 hoofdstukken, 7 oefeningen en 2 handouts is er veel keus in onderwerpen om mee aan de slag te gaan. De video is drietalig (DE, EN, NL) en te gebruiken in combinatie met de Meet & Manage Diversity Flash Cards of met eigen materialen.

subscriptions NL Twee lidmaatschappen voor Diversiteit Managen:

Individual Trainer Subscription  € 199,- ex. BTW per jaar
Organisational Trainers Subs. (max 10) € 499,- ex. BTW per jaar

Individual Trainer Subscription: gebruik de interactieve online video voor de trainingen, workshops of presentaties die je voor je klanten geeft.

Organisational Trainers Subscription: een opleidingseenheid of diversiteit & inclusie team binnen eenzelfde organisatie (max 10 trainers) gebruiken de interactieve online video voor workshops en presentaties.

submit button

Bekijk hieronder een korte (Engelstalige) introductie op de video Diversiteit Managen

Kaartspel: Listen & Learn Diversity Flashcards

De 30 Listen & Learn Diversity Flashcards kunt u inzetten bij (online) meetings, workshops of korte gesprekken en reflectiemomenten: een uitstekende manier om diversiteitsaspecten luchtig dan wel diepgaand te bespreken. Door de vragen op de Flashcards leren gesprekspartners meer over elkaar en hun attitude tegenover diversiteit op persoonlijk niveau en op het werk. Het zijn bij uitstek Listen & Learn kaarten!
Uitgangspunt is dat diversiteit (en inclusie) gaat over alle verschillen tussen mensen, zowel de zichtbare als de onzichtbare verschillen. Enkele suggesties voor spelwijze:
- als warming up: lees steeds een nieuwe Flashcard voor, en vraag wie van de gespreksdeelnemers hierop wil antwoorden;
- als kennismakingsoefening: noem een vraag uit een Flashcard, en maak een ronde (bij meerdere deelnemers) om te kijken of het tot dezelfde of andere antwoorden leidt;
- twintig minuten van een (online) werkoverleg, om bewustwording te creëren over diversiteit in het team.

 

Vlag NLTwee lidmaatschappen voor Listen & Learn Diversity Flash Cards:
Individual Subscription  € 15,- ex. BTW per jaar
Organisational Subscription (max 10) € 50,- ex. BTW per jaar

Individual Subscription: gebruik het spel voor gesprekken die je op gang wilt brengen, online en offline, persoonlijk of in groepsverband.

Organisational Subscription: een trainersteam of diversiteit & inclusie team binnen eenzelfde organisatie (max 10 trainers) gebruiken het spel voor dialoog en workshops.

Bekijk hier de (Nederlandstalige) video over de Listen&Learn Diversity Flashcards

 

submit button

Dank voor je bezoek aan Subscriptions NL.
Mail ons met je feedback via info@diversityvideo.eu